Koning David

Kerkfabriek Sint-Laurentius (Schoonbroek, Ekeren) op zoek naar beeldje

De kerkfabriek Sint-Laurentius (Schoonbroek, Ekeren) is op zoek naar beeldje “Koning David met harp’. Dat beeld stond bovenop het historische Bremserorgel dat ondertussen gerestaureerd is.

Door de uitbreiding van de Antwerpse haven in de jaren zestig verdwenen de polderdorpen Oosterweel, Oorderen, Wilmarsdonk en Lillo-Kruisweg en Oud-Lillo onder een laag zand of maakten ze plaats voor dokken. In de kerk van Wilmarsdonk stond een historisch Bremserorgel. Het orgel werd tussen 1670 en 1679 gebouwd voor de abdij van de Cisterciënzers, Zuster van Nazareth, in Lier. Tijdens de Franse Revolutie werd de abdij er vernield maar toen was het orgel al verkocht aan de kerkfabriek van Sint-Laurentius in Wilmarsdonk. Bij de afbraak van de kerk van Wilmarsdonk werd het 17de eeuwse historische Bremserorgel, dat meer dan 950 orgelpijpen telt, vakkundig ontmanteld en in kisten overgebracht naar een huisje op het Begijnhof in de Rodestraat in Antwerpen. De Sint-Laurentiuskerk van Schoonbroek is sinds 1981 officieel de erfgename van de verdwenen kerken van Oorderen en Wilmarsdonk. Heel wat waardevolle voorwerpen uit de vroegere polderkerken vinden nu in Schoonbroek onderdak. Ook het Bremserorgel werd er opnieuw gemonteerd. In 1990 werd op initiatief van de kerkfabriek aan het orgel een aantal restauraties uitgevoerd. De grote definitieve restauratie gebeurde pas in 2016 en is uitgevoerd met subsidie van Vlaanderen en een fikse financiële bijdrage van de kerkfabriek.

Het historische orgel is echter nog altijd niet compleet. Tijdens de periode tussen de afbraak van het orgel in de kerk van Wilmarsdonk en het terug opbouwen is het houten beeld van Koning David, dat bovenop het orgel stond, op onverklaarbare wijze verdwenen zonder een spoor achter te laten. Er zijn oude foto’s van het orgel in de kerk van Wilmarsdonk, waarop het houten beeld duidelijk te zien is. Graag willen ze het beeld op een waardige manier terug in alle glorie aan het orgel bevestigd zien. Het hoort immers bij het patrimonium. Daarom doen zij een oproep om te weten te komen waar koning David gebleven is. Misschien is hij ergens in een stoffige zolderkamer achtergelaten, of staat hij bij een nietsvermoedende particulier te pronken? Elke tip is welkom.