Postzegelvel

Te bestellen via vriendenlaurentius.schoonbroek@proximus.be

of op volgend adres:

Vrienden St.-Laurentius Schoonbroek vzw

Schoonbroek 101        2180 Ekeren

Na betaling op het rekening nr  van onze vereniging    BE89 9730 8112 6285  BIC  ARSPBE22  op naam van Vrienden St.-Laurentius Schoonbroek vzw

van de prijs van 15,00€. Het postzegelvel kan enkel afgehaald worden.